FRAN
team

FRAN
projekti

FRAN
proizvodnja

Akustika interijera

Akustika interijera može se podijeliti prema osnovnoj namjeni prostora o kojemu govorimo, pa tako razlikujemo slijedeće prostore

Uredi

Osnovna zadaća akustičke obrade uredskih prostora je ostvariti uvjete za nesmetan rad. Pri tome se to posebno odnosi na smanjivanje osnovne buke na dozvoljenu razinu, kao i ostvarivanje potrebne zvučne izolacije koja osigurava nesmetan rad i akustičku intimnost prostora.

Koncertne dvorane

Višedimenzionalan pristup definiranju, kako uvjeta, tako i načina akustičke obrade prostora za koncerte posljedica je velikog broja stilova kroz koje je u svojoj dugoj povijesti prolazila klasična glazba. Svaki stil je u uskoj vezi s vremenom u kojem je nastao, tj. prostorom u kojem se glazba tog vremena izvodila. Tako bi u idealnom slučaju, koncertne dvorane trebale biti akustički ugođene samo za uski krug vremenski bliskih stilova. U stvarnosti, zbog financijskih i praktičnih razloga, dvorane trebaju udomiti sve vrste klasične glazbe. Zbog točnog odabira vrijednosti ključnih akustičkih parametara, kao i načina njihovog ostvarivanja u zadanom prostoru, neophodno je izraditi akustički projekt koji uključuje i simulaciju vremenske i prostorne zvučne slike.

Kazališta

S akustičkog stajališta, kazališta su prostori u kojima treba postići optimalne uvjete i za govorne i za glazbene događaje. Budući da su optimalne vrijednosti akustičkih parametara za ove priredbe različite, rješenje se može postići optimiziranom akustičkom obradom za najčešće vrste događaja ili korištenjem promjenjive akustike. Prostor kazališne dvorane koji čini scena s kulom za rasvjetu i scenografiju, proscenij, orkestrarij i gledalište s ložama, bitno je drugačiji od prostora koncertne dvorane koju čine samo pozornica i gledalište. Gledatelj u kazlištu želi pratiti radnju i kroz pokrete i mimiku glumaca, a jednako tako i vjerni prijenos zvučnog ambijenta s pozornice. Zvučna komunikacija između glamaca, orkestra i gledatelja ostvaruje se pomoću akustičkih elemenata. Zbog toga je prilikom projektiranja neophodno načiniti projekt akustičkog uređenja, zajedno sa simulacijom vremenske i prostorne zvučne slike.

Kino dvorane

Postignuti akustički parametri trebaju biti takovi da ispunjavaju osnovnu namjenu filma kao medija: kod gledatelja stvoriti vizualni i auditivni osječaj kao da su neposredni sudionici u radnji kino-predstave. Suvremeni filmski zvuk je sniman u višekanaloj tehnici ("surround sound"). Bitna pretpostavka za kvalitetnu reprodukciju takovih sustava je ispravan odabir i prostorni raspored komponenti elektroakustičnog sustava za reprodukciju te ostvareno vrijeme odjeka u dvorani prema zahtjevima za odabrani višekanalni sustav. Dozvoljeno odstupanje akustičkih parametara iznosi samo 10% u odnosu na preporučenu vrijednost u cijelom čujnom opsegu.

Sportske dvorane

Cilj akustičke obrade je omogućiti govornu komunikaciju između igrača, i igrača i trenera. Zbog toga vrijeme odjeka u sportskim dvorana i vježbaonicama treba biti što manje. U dvoranama koje su predviđene za istovremeni boravak i igru više ekipa, potrebno je postići još veće prigušenja zvuka, jer će se na taj način smanjiti mješanje njihovih razgovora. Često su sportske dvorane paralelopipednog oblika s izraženo glatkim i paralelnim površinama. Ovaj oblik je u akustičkom pogledu nepovoljan jer dolazi do stvaranja lepršajuće jeke.

Kod velikih dvorana, tzv. Arene, akustičkom obradom treba postići potrebne vrijednosti za najkritičniju predvidivu namjenu dvorane.

Višenamjenski prostori

Sam naziv govori da se radi o prostorima u kojima se odvijaju najrazličitije vrste događaja. Pri tome se očekuje da akustički doživljaj bude podjedanko dobar za sve slučajeve. Akustički uvjeti koje treba postići kreću se od predavaonica do koncertnih prostora. Suradnja s iskusnim akustičarem neophodna je već u fazi idejnog projekta, a konačno rješenje treba uključivati detaljne proračune za sve predvidive namjene. U višenamjenskim prostorima izvedenim bez potrebne akustičke analize, slušatelji, a osobito izvođaći će već prilikom ulaska u prostor zamjetiti da odstupa od očekivanog akustičkog doživljaja.

RTV studiji i režije

Uz koncertne dvorane i kazališta, radijski i televizijski studiji i režije predstavljaju najzahtjevnije prostore obzirom na akustičke osobine koje je potrebno u njima postići. Akustičke osobine režije odabiru se tako da ne utječu na slušanje snimke koja je načinjena u studiju. To znači da su režije u pravilu prigušenije od studija. Osim toga oblik zidova i razmještaj akustičkih elemenata treba onemogućiti stvaranje refleksija na mjestu tonmajstora.

Sakralni objekti

Razlike između pojedinih religija, načina obavljanja i vrste vjerskih obreda utjecale su i na razlike u akustičkim zahtjevima. Ono što je zajedničko za veliku većinu svih religijskih prostora je njihova multifunkcionalnost. Najčešće je potrebno istovremeno ostvariti optimalne uvjete za govor i glazbu. Najvažniji zahtjev je vrlo dobra razumljivost govora. Akustički zahtjevi za glazbu ovise o vrsti glazbe, što opet ovisi o osobitostima pojedinih religija.

U katoličkim sakralnim prostorima važan uvjet je zadržavanje dobre akustike za pjevanje, uz ostvarenu razumljivost govora. Ova dva zahtjeva su donekle oprečna: dobra razumljivost zahtjeva malo vrijeme odjeka, a pjevanje zbora ili puka uz sviranje orgulja pretpostavlja veće vrijeme odjeka. Kad je premalo vrijeme odjeka, vjernici ne doživljavaju zajedničko pjevanje, nego prevladava subjektivni dojam kao da svatko pjeva sam.

Industrijska postrojenja

Akustički uvjeti za industrijska postrojenja odnose se na dozvoljene razine buke kojima su izloženi ljudi koji u njima rade. Razina buke u radnim prostorima određuje s jedne strane duljinu vremena koju radnik može provesti a da ne dođe do oštećenja sluha. S druge strane razina buke određuje vrstu posla koju je moguće s uspjehom obavljati u pojedinom prostoru. Općenito vreijedi da povećanjem razine buke smanjujemo koncentraciju radnika i vrijeme u kojem je ostvarena zadovoljavajuća djelotvornost. Zbog toga je potrebno primjeniti zvučnu izolaciju kod glasnih uređaja ili faza rada, ili povećati efektivnu zvukoupojnost ploha radnog prostora.

Reference

Pogledajte naše reference vezane uz akustiku interijera.