FRAN
team

FRAN
projekti

FRAN
proizvodnja

FRAN team

FRAN team čine stručnjaci iz svojih područja djelovanja, i to:


Cjelokupnu djelatnost team-a određuje i vodi direktor
Miro Bolkovac, dipl.oec.
M. 091-3639-150