FRAN
team

FRAN
projekti

FRAN
proizvodnja

Zaštita od buke

Od mnogo različitih zagađenja okoliša kojima smo danas izvrgnuti, zagađenje bukom ima naizgled malo značenje jer nema izravni utjecaj na zdravlje ljudi i drugih živih organizama. Najjednostvnija definicija buke je: svaki neželjeni zvuk koji čujemo. Kao i kod svih zagađenja, izloženost buci ima akumulirajući karakter, što znači da do promjena dolazi tijekom vremena. One se kod ljudi prvenstveno manifestiraju u lošem raspoloženju, umoru, nesanici, glavobolji, gubitku koncentracije što uzrokuje smanjenu radnu sposobnost te konačno i kao oštećenje sluha. U konačnici tako učinci trajne izloženosti buci imaju nepovratni učinak na ljudsko zdravlje, a tegobe koje prethode ovom terminirajućem oštećenju mogu posredno izazvati ozljede na radu uzrokovane upravo smanjenom mogućnošću koncentracije izazvane nesanicom ili glavoboljom.

Izvori buke mogu biti vezani s prostorom u kojem ljudi rade i borave, tj. ovi izvori buke mogu biti povezani s proizvodnim procesom ili okolinom u kojoj žive. Izvori buke mogu biti i vanjski i nevezani s radnom aktivnošću ljudi koji su njima izloženi. U ovom slučaju najčešće se radi o buci prometa, koja danas spada u najvažnije zagađivače okoliša.

Bit današnjeg društva je što veće i slobodnije kretanje ljudi i materijalnih dobara što nužno ima za posljedicu trajni rast svih vrsta prometa: cestovnog, željezničkog, zračnog i brodskog. Osim izravnog utjecaja na ljude, gradnja prometnica u ruralnim predjelima utječe mnogovrsno na autohtonu floru i faunu ovih područja.

Zaštita od buke provodi se danas na razne načine. Kod buke proizvodnih pogona najčešće se koristi prigušenje prostora i oklapanje bučnih strojeva. Kod prometnica se najčešće koriste zvučne barijere od klasičnih materijala. Primjenjeni apsorpcijski materijali najčešće imaju širokopojasna i neselektivna apsorpcijska svojstva, a kod konstrukcija pregrada koriste se pojedini materijali sa svojim izvornim svojstvima. Suvremena tehnologija materijala otvara mogućnosti korištenja kompozitnih struktura (materijala) s optimiranim apsorpcijskim i izolacijskim akustičkim osobinama. Poznavanje točnih spektralnih osobina izvora zvuka, uz korištenje kompozitnih materijala, omogućava postizanje potrebnih rezultata u smanjenju razine buke na dozvoljenu mjeru uz uštedu materijala i prostora.

Reference

Pogledajte naše reference vezane uz zaštitu od buke.